Eljárások közzététele

Az elektronikus úton, a gazdasági szereplők számára korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tett közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban felhívjuk a Tisztelt érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 57. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek, részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejártáig.

Ajánlatkérő csak abban az esetben tud többek között például a Kbt. 56. §-ban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tenni, amennyiben az érdeklődő gazdasági szereplő a közbeszerzési dokumentumok átvételi igazolását kitöltve és cégszerűen aláírva megküldi az adott közbeszerzési dokumentumban található, erre a célra megadott elérhetőségek valamelyikére. Tisztelt érdeklődő gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a közbeszerzési dokumentumok eléréséről (letöltéséről és átvételéről) a közbeszerzési dokumentumok átvételi igazolásának megküldésével (lehetőség szerint mielőbb) tájékoztassa Ajánlatkérőt.

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok átvételi igazolásának meg nem küldéséből és ezáltal például a kiegészítő tájékoztatás(ok) átvételének elmulasztásából fakadó, esetlegesen az ajánlatokban vagy részvételi jelentkezésekben előforduló hiányosságokért. A közbeszerzési dokumentumok elérésének és átvételének Ajánlatkérő felé való igazolásával kapcsolatos előírásokat részletesen az egyes közbeszerzési eljárásokhoz tartozó közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Eljárás
Feltöltés
Letöltés
af mód – „Megbízási szerződés az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 1. versenyújranyitási csomaghoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatellátásra”
Kiegtáj – „Megbízási szerződés az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 1. versenyújranyitási csomaghoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatellátásra”
Műszaki spec 7 – „Megbízási szerződés az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 1. versenyújranyitási csomaghoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatellátásra”
Műszaki spec 8 – „Megbízási szerződés az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 1. versenyújranyitási csomaghoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatellátásra”
Műszaki spec 6 – „Megbízási szerződés az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 1. versenyújranyitási csomaghoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatellátásra”
Műszaki spec 5 – „Megbízási szerződés az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 1. versenyújranyitási csomaghoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatellátásra”
Műszaki spec 4 – „Megbízási szerződés az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 1. versenyújranyitási csomaghoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatellátásra”
Műszaki spec 3 – „Megbízási szerződés az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 1. versenyújranyitási csomaghoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatellátásra”
Műszaki spec 2 – „Megbízási szerződés az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 1. versenyújranyitási csomaghoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatellátásra”
Műszaki spec 1 – „Megbízási szerződés az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 1. versenyújranyitási csomaghoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatellátásra”
AF – AD „Megbízási szerződés az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon 1. versenyújranyitási csomaghoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatellátásra”
Kiegtáj – Előfizetői keretszerződés mobil kommunikációs szolgáltatás nyújtására 2017 II.
kiegtáj 3 – Előfizetői keretszerződés mobil kommunikációs szolgáltatás nyújtására 2017. II.
Kiegtáj. – Előfizetői keretszerződés mobil kommunikációs szolgáltatás nyújtására 2017. II
MÓD – Előfizetői keretszerződés mobil kommunikációs szolgáltatás nyújtására 2017 II.
MÓD – AZ „ELŐFIZETŐI KERETSZERZŐDÉS MOBIL KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSE 2017 II.”
Előfizetői keretszerződés mobil kommunikációs szolgáltatás nyújtására 2017
 

Az alábbiakban közzétett dokumentumok a Kbt. 115. § (7) bek.-ben foglaltak szerinti kötelezettség teljesítéseként tájékoztató jelleggel kerültek közzétételre.

Eljárás
Feltöltés
Letöltés
bontási jegyzőkönyv_„Vállalkozási szerződés a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00004 azonosító számú projekt keretében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 10886/39 és 11204/3 HRSZ. 1021 Budapest, Budakeszi út 99-101. cím alatti épületeinek energetikai felújítására.”
kiegészítő tájékoztatás 2 és az ajánlattételi határidő meghosszabbítása_„Vállalkozási szerződés a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00004 azonosító számú projekt keretében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 10886/39 és 11204/3 HRSZ. 1021 Budapest, Budakeszi út 99-101. cím alatti épületeinek energetikai felújítására.”
ajánlattételi határidő meghosszabbítása_„Vállalkozási szerződés a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00004 azonosító számú projekt keretében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 10886/39 és 11204/3 HRSZ. 1021 Budapest, Budakeszi út 99-101. cím alatti épületeinek energetikai felújítására.”
módosított dokumentáció és ajánlattételi határidő meghosszabbítása_a „Vállalkozási szerződés a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00004 azonosító számú projekt keretében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 10886/39 és 11204/3 HRSZ. 1021 Budapest, Budakeszi út 99-101. cím alatti épületeinek energetikai felújítására.”
Meghívott GT_Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00125 azonosító számú projekt keretében a 2672/10 hrsz. 9024 Győr, Cuha utca 2. szám alatti épületének energetikai felújítására”
Bontás_Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00125 azonosító számú projekt keretében a 2672/10 hrsz. 9024 Győr, Cuha utca 2. szám alatti épületének energetikai felújítására”
Bontási győr szolgáltató
ajánlattételi határidő meghosszabbítása_„Vállalkozási szerződés a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00004 azonosító számú projekt keretében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 10886/39 és 11204/3 HRSZ. 1021 Budapest, Budakeszi út 99-101. cím alatti épületeinek energetikai felújítására.”
Kiegtáj_és_ajánlattételi _határidő_meghosszabbítása_„Vállalkozási szerződés a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00004 azonosító számú projekt keretében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 10886/39 és 11204/3 HRSZ. 1021 Budapest, Budakeszi út 99-101. cím alatti épületeinek energetikai felújítására.”
AFAD_mód_6_Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00125 azonosító számú projekt keretében a 2672/10 hrsz. 9024 Győr, Cuha utca 2. szám alatti épületének energetikai felújítására”
határidő hossz – „Vállalkozási szerződés a „Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00125 azonosító számú projekt keretében a 2672/10 hrsz. 9024 Győr, Cuha utca 2. szám alatti épületének energetikai felújítására.”
ajánlattételi határidő meghosszabbítása_„Vállalkozási szerződés a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00004 azonosító számú projekt keretében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 10886/39 és 11204/3 HRSZ. 1021 Budapest, Budakeszi út 99-101. cím alatti épületeinek energetikai felújítására.”
határidő hossz – „Vállalkozási szerződés a „Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00125 azonosító számú projekt keretében a 2672/10 hrsz. 9024 Győr, Cuha utca 2. szám alatti épületének energetikai felújítására.”
ajánlattételi határidő meghosszabbítása_2_„Vállalkozási szerződés a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00004 azonosító számú projekt keretében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 10886/39 és 11204/3 HRSZ. 1021 Budapest, Budakeszi út 99-101. cím alatti épületeinek energetikai felújítására.”
AF_AD mód 2 Győri Szolgáltatási Szakképző építési beruházás
ajánlattételi határidő meghosszabbítása_„Vállalkozási szerződés a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00004 azonosító számú projekt keretében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 10886/39 és 11204/3 HRSZ. 1021 Budapest, Budakeszi út 99-101. cím alatti épületeinek energetikai felújítására.”
AF_mód_„Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00052 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása”
Bontás_a „Vállalkozási szerződés a „Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00089. azonosító számú projekt keretében a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság HRSZ 856, 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2., valamint a Külterület HRSZ: 020382/1, 8000 Székesfehérvár című épületeinek energetikai felújítására.”
AF mód_1 – Győri Szolgáltatási Centrum építés
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megye 057/10 HRSZ 8074 Csókakő, Móri út 57. című szállás és foglalkoztató épületének energetikai felújítására”
AF_AD_„Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00052 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása”
„Vállalkozási szerződés a „Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00125 azonosító számú projekt keretében a 2672/10 hrsz. 9021 Győr, Cuha utca 2. szám alatti épületének energetikai felújítására.”
AF_AD_a „Vállalkozási szerződés a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00004 azonosító számú projekt keretében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 10886/39 és 11204/3 HRSZ. 1021 Budapest, Budakeszi út 99-101. cím alatti épületeinek energetikai felújítására.”
AF_AD_„Vállalkozási szerződés a „Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00089. azonosító számú projekt keretében a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság HRSZ 856, 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2., valamint a Külterület HRSZ: 020382/1, 8000 Székesfehérvár című épületeinek energetikai felújítására.”
Af_mód_3_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megye 057/10 HRSZ 8074 Csókakő, Móri út 57. című szállás és foglalkoztató épületének energetikai felújítására”
Kiegtáj_2_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megye 057/10 HRSZ 8074 Csókakő, Móri út 57. című szállás és foglalkoztató épületének energetikai felújítására”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 893 HRSZ 2170 Aszód, Baross tér 2. EMMI Aszódi Javítóintézet épületének energetikai felújítására.”
AF_mód2_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megye 057/10 HRSZ 8074 Csókakő, Móri út 57. című szállás és foglalkoztató épületének energetikai felújítására”
Kiegtáj_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megye 057/10 HRSZ 8074 Csókakő, Móri út 57. című szállás és foglalkoztató épületének energetikai felújítására”
AF_mód_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megye 057/10 HRSZ 8074 Csókakő, Móri út 57. című szállás és foglalkoztató épületének energetikai felújítására”
AF_AD_”Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 893 HRSZ 2170 Aszód, Baross tér 2. EMMI Aszódi Javítóintézet épületének energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Veszprém megyei épületeinek energetikai felújítására”
AF_AD_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megye 057/10 HRSZ 8074 Csókakő, Móri út 57. című szállás és foglalkoztató épületének energetikai felújítására”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a 41917, 41719 HRSZ alatti épületeinek energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00066 azonosító számú projekt keretében a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnázium épületének energetikai felújítására”
Kegtáj5_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a 41917, 41719 HRSZ alatti épületeinek energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Győr-Moson-Sopron megyei épületeinek energetikai felújítására, Pásztori és Jobaháza”
AF_mód4_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a 2759, 3920, 1818, 1408, 1830, 3925, 5193, 1597, 1830, 3330, 1600 HRSZ alatti épületeinek energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Győr-Moson-Sopron megyei épületeinek energetikai felújítására, Peresznye és Zsira”
AF_mód3_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Veszprém megyei épületeinek energetikai felújítására”
Kiegtáj_2_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Veszprém megyei épületeinek energetikai felújítására”
Kiegtáj3_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a 41917, 41719 HRSZ alatti épületeinek energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00054 azonosító számú projekt keretében a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztésére.”
AF_mód5_„Vállalkozási szerződés a „Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00066 azonosító számú projekt keretében a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnázium épületének energetikai felújítására”
Kiegtáj3_a „Vállalkozási szerződés a „Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00066 azonosító számú projekt keretében a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnázium épületének energetikai felújítására”
AF_mód2_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Veszprém megyei épületeinek energetikai felújítására”
Kiegtáj2_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a 41917, 41719 HRSZ alatti épületeinek energetikai felújítására.”
AF_mód3_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Győr-Moson-Sopron megyei épületeinek energetikai felújítására, Pásztori és Jobaháza”
Kiegtáj_2_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Győr-Moson-Sopron megyei épületeinek energetikai felújítására, Pásztori és Jobaháza”
Helyszíni_bejárás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Veszprém megyei épületeinek energetikai felújítására”
AF_mód4_„Vállalkozási szerződés a „Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00066 azonosító számú projekt keretében a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnázium épületének energetikai felújítására”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 843/1 HRSZ 2111 Szada, Kisfaludy u. 4. Margita Idősek Otthona épületének energetikai felújítására.”
Helyszíni_bejárás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Veszprém megyei épületeinek energetikai felújítására”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 1115 Budapest Tétényi út 12-16. szám alatti HRSZ: 3519/10 „E” jelű épület energetikai korszerűsítési munkáinak kivitelezésére”
AF_mód3_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a 41917, 41719 HRSZ alatti épületeinek energetikai felújítására.”
Helyszíni_bejárás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a 41917, 41719 HRSZ alatti épületeinek energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Székesfehérvári Szakképzési Centrum épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00065 azonosító számú projekt keretében a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 8141/3 HRSZ. 8800 Székesfehérvár, Seregélyes út 88-90. cím alatti épületének energetikai felújítására.”
AF_mód2_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Győr-Moson-Sopron megyei épületeinek energetikai felújítására, Pásztori és Jobaháza”
Kiegtáj_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Győr-Moson-Sopron megyei épületeinek energetikai felújítására, Pásztori és Jobaháza”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00046 azonosító számú projekt keretében a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületeinek energetikai fejlesztésére.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 20701/2 HRSZ 3532 Miskolc, Károly u. 12. című, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületének energetikai felújítására”
Bontás_a „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Győr-Moson-Sopron megyei épületeinek energetikai felújítására, Győr és Sopron”
AF_mód3_a „Vállalkozási szerződés a „Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00066 azonosító számú projekt keretében a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnázium épületének energetikai felújítására”
2.sz. Kiegtáj_„Vállalkozási szerződés a „Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00066 azonosító számú projekt keretében a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnázium épületének energetikai felújítására”
AF_mód_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Győr-Moson-Sopron megyei épületeinek energetikai felújítására, Pásztori és Jobaháza”
3. sz.Kiegtáj_„Vállalkozási szerződés a „Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00054 azonosító számú projekt keretében a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztésére.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Fejér megyei épületének energetikai felújítására, BICSKE”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megye 8501/8 HRSZ 8000 Székesfehérvár, Tüzér utca 6. című igazgatási és szállás épületének energetikai felújítására”
AF_mód_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Veszprém megyei épületeinek energetikai felújítására”
Kiegtáj_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Veszprém megyei épületeinek energetikai felújítására”
2.sz._tájékoztatás_módosításról_„Vállalkozási szerződés a „Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00066 azonosító számú projekt keretében a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnázium épületének energetikai felújítására”
Kiegtáj_és_határidőhossz_„Vállalkozási szerződés a „Székesfehérvári Szakképzési Centrum épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00065 azonosító számú projekt keretében a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 8141/3 HRSZ. 8800 Székesfehérvár, Seregélyes út 88-90. cím alatti épületének energetikai felújítására.”
Bontás_”Vállalkozási szerződés az FM ASzK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium 3232 Gyöngyös, Mátrafüred, Erdész utca 11. szám alatti; hrsz: 6418/1 iskolaépület energetikai korszerűsítési munkáinak kivitelezésére”
AF_AD_mód_2_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 843/1 HRSZ 2111 Szada, Kisfaludy u. 4. Margita Idősek Otthona épületének energetikai felújítására.”
Kiegtáj_a „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 843/1 HRSZ 2111 Szada, Kisfaludy u. 4. Margita Idősek Otthona épületének energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Vas megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00029 azonosító számú projekt keretében a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium épületének energetikai fejlesztésére.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Heves Megye 918 HRSZ 3346 Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 25. Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona épületeinek energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a 2759, 3920, 1818, 1408, 1830, 3925, 5193, 1597, 1830, 3330, 1600 HRSZ alatti épületeinek energetikai felújítására.”
Bontás_Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Főváros 34731 és 34730 HRSZ 1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat épületeinek energetikai felújítására.”
AF_AD_mód_2_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a 41917, 41719 HRSZ alatti épületeinek energetikai felújítására.”
Kiegtáj_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a 41917, 41719 HRSZ alatti épületeinek energetikai felújítására.”
AF_AD_mód_2_a „Vállalkozási szerződés a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 1115 Budapest Tétényi út 12-16. szám alatti HRSZ: 3519/10 „E” jelű épület energetikai korszerűsítési munkáinak kivitelezésére”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00044 azonosító számú projekt keretében a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 866 HRSZ. 5331 Kenderes, Szent István út 27. szám alatti, épületeinek energetikai felújítására”
AF_AD_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Győr-Moson-Sopron megyei épületeinek energetikai felújítására, Peresznye és Zsira”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Főváros 866/1 HRSZ 1112 Budapest, Menyecske u. 16. Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola épületének energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a 82402, 82307 HRSZ alatti épületeinek energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a 15793, 11407, 11371/2, 17345/1 HRSZ alatti épületeinek energetikai felújítására.” t
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 2222 HRSZ 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 147. Napraforgó Speciális Otthon épületeinek energetikai felújítására.”
Kiegtáj_2_a „Vállalkozási szerződés a „Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00046 azonosító számú projekt keretében a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületeinek energetikai fejlesztésére.”
Helyszíni_bejárás_jkv_„Vállalkozási szerződés a „Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00054 azonosító számú projekt keretében a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztésére.”
AF_mód_3_„Vállalkozási szerződés a „Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00054 azonosító számú projekt keretében a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztésére.”
Kiegtáj_2_Vállalkozási szerződés a „Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00054 azonosító számú projekt keretében a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztésére.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00079 azonosító számú projekt keretében a Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma épületének energetikai felújítására”
Jegyzőkönyv helyszíni bejárásról_„Vállalkozási szerződés a „Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00066 azonosító számú projekt keretében a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnázium épületének energetikai felújítására”
AF_mód_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 843/1 HRSZ 2111 Szada, Kisfaludy u. 4. Margita Idősek Otthona épületének energetikai felújítására.”
AF_mód_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a 41917, 41719 HRSZ alatti épületeinek energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Somogy Megye 1679 HRSZ 8621 Zamárdi, Knézich K. u. 1. Gyermeküdülő épületeinek energetikai felújítására.”
Helyszíni bejárásról jegyzőköny_a „Vállalkozási szerződés a „Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00046 azonosító számú projekt keretében a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületeinek energetikai fejlesztésére.”
AF_mód_2_„Vállalkozási szerződés a „Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00054 azonosító számú projekt keretében a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztésére.”
Kiegtáj_a „Vállalkozási szerződés a „Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00054 azonosító számú projekt keretében a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztésére.”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Veszprém megyei épületeinek energetikai felújítására”
AF_mód_„Vállalkozási szerződés a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 1115 Budapest Tétényi út 12-16. szám alatti HRSZ: 3519/10 „E” jelű épület energetikai korszerűsítési munkáinak kivitelezésére”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Győr-Moson-Sopron megyei épületeinek energetikai felújítására, Pásztori és Jobaháza”
AF_mód_2_„Vállalkozási szerződés a „Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00046 azonosító számú projekt keretében a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületeinek energetikai fejlesztésére.”
Kiegtáj_„Vállalkozási szerződés a „Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00046 azonosító számú projekt keretében a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületeinek energetikai fejlesztésére.”
Kiegtáj_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Főváros 866/1 HRSZ 1112 Budapest, Menyecske u. 16. Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola épületének energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00003. azonosító számú projekt keretében a Miniszterelnökség 34259 HRSZ. 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. cím alatti épületének energetikai felújítására.”
AF_mód_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 20701/2 HRSZ 3532 Miskolc, Károly u. 12. című, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületének energetikai felújítására”
AF_mód_„Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00046 azonosító számú projekt keretében a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületeinek energetikai fejlesztésére.”
AF_mód_„Vállalkozási szerződés a „Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00054 azonosító számú projekt keretében a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztésére.”
AF_mód_„Vállalkozási szerződés a „Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00066 azonosító számú projekt keretében a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnázium épületének energetikai felújítására”
Kiegtáj_„Vállalkozási szerződés a „Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00066 azonosító számú projekt keretében a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnázium épületének energetikai felújítására”
AF_Mód_„Vállalkozási szerződés a „Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00044 azonosító számú projekt keretében a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 866 HRSZ. 5331 Kenderes, Szent István út 27. szám alatti, épületeinek energetikai felújítására”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Győr-Moson-Sopron megyei épületeinek energetikai felújítására, Győr és Sopron”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Székesfehérvári Szakképzési Centrum épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00065 azonosító számú projekt keretében a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 8141/3 HRSZ. 8800 Székesfehérvár, Seregélyes út 88-90. cím alatti épületének energetikai felújítására.”
AF_„Vállalkozási szerződés az FM ASzK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium 3232 Gyöngyös, Mátrafüred, Erdész utca 11. szám alatti; hrsz: 6418/1 iskolaépület energetikai korszerűsítési munkáinak kivitelezésére”
Kiegtáj_„Vállalkozási szerződés a „Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00079 azonosító számú projekt keretében a Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma épületének energetikai felújítására”
2.sz.Tájkoztatás módosításról_„Vállalkozási szerződés a „Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00079 azonosító számú projekt keretében a Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma épületének energetikai felújítására”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Vas megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00029 azonosító számú projekt keretében a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium épületének energetikai fejlesztésére.”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Heves Megye 918 HRSZ 3346 Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 25. Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona épületeinek energetikai felújítására.
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a 2759, 3920, 1818, 1408, 1830, 3925, 5193, 1597, 1830, 3330, 1600 HRSZ alatti épületeinek energetikai felújítására.”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Főváros 34731 és 34730 HRSZ 1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat épületeinek energetikai felújítására.”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a 41917, 41719 HRSZ alatti épületeinek energetikai felújítására.”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megye 8501/8 HRSZ 8000 Székesfehérvár, Tüzér utca 6. című igazgatási és szállás épületének energetikai felújítására”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Fejér megyei épületének energetikai felújítására”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 843/1 HRSZ 2111 Szada, Kisfaludy u. 4. Margita Idősek Otthona épületének energetikai felújítására.”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a 82402, 82307 HRSZ alatti épületeinek energetikai felújítására.”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Főváros 866/1 HRSZ 1112 Budapest, Menyecske u. 16. Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola épületének energetikai felújítására.”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a 29782, 31484/472 HRSZ alatti épületeinek energetikai felújítására.”
Ajánlattételi felhívás visszavonása_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Békés Megye 6532/4 HRSZ 5630 Békés, Farkas Gyula u. 2. Hajnal István Szociális Otthon épületeinek energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00094. azonosító számú projekt keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 769/7 HRSZ; 5000 Szolnok, Dr. Sebestyén Gyula u. 5. című épületének energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Vas Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00084. azonosító számú projekt keretében a Celldömölk Rendőrkapitányság 538 HRSZ. 9500 Celldömölk, Koptik Odó utca 7. című épületének energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye megyei épületeinek energetikai felújítására, Nyírbátor és Tiszalök”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 0217/1 HRSZ., 4931 Tarpa, Baksa Tanya 1. című, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületének energetikai felújítására”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Nógrád megye 2976 HRSZ., 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. című, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületének energetikai felújítására”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei épületeinek energetikai felújítására, Hodász és Győrtelek”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei épületeinek energetikai felújítására, Mérk és Nyírbéltek”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 2222 HRSZ 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 147. Napraforgó Speciális Otthon épületeinek energetikai felújítására.”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a 15793, 11407, 11371/2, 17345/1 HRSZ alatti épületeinek energetikai felújítására.”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00046 azonosító számú projekt keretében a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületeinek energetikai fejlesztésére.”
Bontás_„Kisvárdai Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00078 azonosító számú projekt keretében a Kisvárdai Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai korszerűsítésére.”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00066 azonosító számú projekt keretében a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnázium épületének energetikai felújítására”
AF_a „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 20701/2 HRSZ 3532 Miskolc, Károly u. 12. című, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületének energetikai felújítására”
AF_„Vállalkozási szerződés a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 1115 Budapest Tétényi út 12-16. szám alatti HRSZ: 3519/10 „E” jelű épület energetikai korszerűsítési munkáinak kivitelezésére”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00044 azonosító számú projekt keretében a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 866 HRSZ. 5331 Kenderes, Szent István út 27. szám alatti, épületeinek energetikai felújítására”
AF_mód_„Vállalkozási szerződés a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00003. azonosító számú projekt keretében a Miniszterelnökség 34259 HRSZ. 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. cím alatti épületének energetikai felújítására.”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00054 azonosító számú projekt keretében a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztésére.”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Komárom-Esztergom Megye 523 HRSZ 2840 Oroszlány, Rákóczi út 53. Oroszlányi Gyermekotthon és Általános Iskola épületének energetikai felújítására.”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltségek épületeinek energetikai felújítására.”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Somogy Megye 1679 HRSZ 8621 Zamárdi, Knézich K. u. 1. Gyermeküdülő épületeinek energetikai felújítására.”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Békés Megye 6532/4 HRSZ 5630 Békés, Farkas Gyula u. 2. Hajnal István Szociális Otthon épületeinek energetikai felújítására.”
Tájékoztatás_módosításról_„Vállalkozási szerződés a „Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00079 azonosító számú projekt keretében a Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma épületének energetikai felújítására”
Kiegtáj_és_határidő_hosszabbítás_„Vállalkozási szerződés a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00094. azonosító számú projekt keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 769/7 HRSZ; 5000 Szolnok, Dr. Sebestyén Gyula u. 5. című épületének energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00045 azonosító számú projekt keretében a Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola épületének energetikai felújítására.”
Tájékoztatás_„Vállalkozási szerződés a „Vas Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00084. azonosító számú projekt keretében a Celldömölk Rendőrkapitányság 538 HRSZ. 9500 Celldömölk, Koptik Odó utca 7. című épületének energetikai felújítására.”
Tájékoztatás_„Vállalkozási szerződés a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00094. azonosító számú projekt keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 769/7 HRSZ; 5000 Szolnok, Dr. Sebestyén Gyula u. 5. című épületének energetikai felújítására.”
Kiegtáj_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei épületeinek energetikai felújítására, Hodász és Győrtelek”
Kiegtáj_Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei épületeinek energetikai felújítására, Mérk és Nyírbéltek”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00003. azonosító számú projekt keretében a Miniszterelnökség 34259 HRSZ. 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. cím alatti épületének energetikai felújítására.”
Tájékoztatás_„Vállalkozási szerződés a „Vas Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00084. azonosító számú projekt keretében a Celldömölk Rendőrkapitányság 538 HRSZ. 9500 Celldömölk, Koptik Odó utca 7. című épületének energetikai felújítására.”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Kisvárdai Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00078 azonosító számú projekt keretében a Kisvárdai Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai korszerűsítésére.”
AF_”Vállalkozási szerződés a „Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00079 azonosító számú projekt keretében a Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma épületének energetikai felújítására”
AF_”Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Nógrád megye 2976 HRSZ., 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. című, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületének energetikai felújítására”
AF_”Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye megyei épületeinek energetikai felújítására, Nyírbátor és Tiszalök”
AF_”Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 0217/1 HRSZ., 4931 Tarpa, Baksa Tanya 1. című, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületének energetikai felújítására”
AF_”Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei épületeinek energetikai felújítására, Mérk és Nyírbéltek”
AF_”Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei épületeinek energetikai felújítására, Hodász és Győrtelek”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Hajdú-Bihar Megye 0165 HRSZ 4271 Mikepércs, Forrás tanya 42. Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon épületének energetikai felújítására.”
Bontás_a „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Hajdú-Bihar Megye 16475/9 hrsz. 4031 Debrecen, Kishegyesi út 88. Debreceni Terápiás Ház épületének energetikai felújítására.”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00094. azonosító számú projekt keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 769/7 HRSZ; 5000 Szolnok, Dr. Sebestyén Gyula u. 5. című épületének energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Fővárosi Kirendeltségek épületeinek energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00070 azonosító számú projekt keretében a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai felújítására”
AF_„Vállalkozási szerződés a „Vas Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00084. azonosító számú projekt keretében a Celldömölk Rendőrkapitányság 538 HRSZ. 9500 Celldömölk, Koptik Odó utca 7. című épületének energetikai felújítására.”
AF_ „Vállalkozási szerződés a „Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00045 azonosító számú projekt keretében a Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola épületének energetikai felújítására.”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Tolna Megye 38/2 HRSZ 7145 Sárpilis, Béke tér 5. című, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületének energetikai felújítására”
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Tolna megyei épületeinek energetikai felújítására, Dunaföldvár és Belecska”
AF – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Hajdú-Bihar Megye 0165 HRSZ 4271 Mikepércs, Forrás tanya 42. Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon épületének energetikai felújítására”
AF – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Hajdú-Bihar Megye 16475/9 hrsz. 4031 Debrecen, Kishegyesi út 88. Debreceni Terápiás Ház épületének energetikai felújítására”
bontás- Nógrád MRFK
Bontás_„Vállalkozási szerződés a „Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00064 azonosító számú projekt keretében a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája épületének energetikai felújítására”
visszavonás – „Vállalkozási szerződés a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00094. azonosító számú projekt keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 769/7 HRSZ; 5000 Szolnok, Dr. Sebestyén Gyula u. 5. című épületének energetikai felújítására.”
AF – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Fővárosi Kirendeltségek épületeinek energetikai felújítására.”
kiegtáj – Nógrád MRFK építés
AF – Vállalkozási szerződés a „Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00070 azonosító számú projekt keretében a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai felújítására”
AF_mód2_„Vállalkozási szerződés a „Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00064 azonosító számú projekt keretében a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája épületének energetikai felújítására”
Kiegtáj_„Vállalkozási szerződés a „Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00064 azonosító számú projekt keretében a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája épületének energetikai felújítására”
kiegtáj – JNKSZ építés MRFK
kiegtáj – Nógrád MRFK
AF_„Vállalkozási szerződés a ”Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Tolna Megye 38/2 HRSZ 7145 Sárpilis, Béke tér 5. című, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületének energetikai felújítására”
AF_mód_„Vállalkozási szerződés a „Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00064 azonosító számú projekt keretében a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája épületének energetikai felújítására”
bontás_”FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00053 azonosító számú projekt keretében az FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium épületeinek energetikai felújítására”
AF_„Vállalkozási szerződés a ”Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Tolna megyei épületeinek energetikai felújítására, Dunaföldvár és Belecska”
Bontás – „Vállalkozási szerződés a „1121 Budapest, Művész út 5-7. – Művész Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 azonosító számú projekt keretében az OMSZI Nonprofit Kft. Művész út 5-7. szám alatti épületének energetikai felújítására.”
hosszabbítás – Jász MRFK építés
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők – Békés MRFK
AF MÓD- „Vállalkozási szerződés a „Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00071. azonosító számú projekt keretében a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 4137 HRSZ, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. szám alatti épületeinek energetikai felújítására.”
AF – „Vállalkozási szerződés a „Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00064 azonosító számú projekt keretében a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája épületének energetikai felújítására”
kiegtáj – Nógrád MRFK építés
bontás – „Vállalkozási szerződés a „Békés Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00072. azonosító számú projekt keretében a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 2937 HRSZ. 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. című épületének energetikai felújítására.”
kiegtáj- Nógrád MRFK
bontás – szgyf tápiószentmárton
bontás – szgyf pest megyei kirendeltségek
bontás – „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 2222 HRSZ 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 147. Napraforgó Speciális Otthon épületeinek energetikai felújítására.”
bontás – Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 893 HRSZ 2170 Aszód, Baross tér 2. EMMI Aszódi Javítóintézet épületének energetikai felújítására.”
bontás – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Fővárosi Kirendeltségek épületeinek energetikai felújítására.”
bontás – „Vállalkozási szerződés a „Békés Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00072. azonosító számú projekt keretében a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 2937 HRSZ. 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. című épületének energetikai felújítására.”
AF – „Vállalkozási szerződés a „Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00050 azonosító számú projekt keretében a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztésére.”
AF – „„Vállalkozási szerződés a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00094. azonosító számú projekt keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 769/7 HRSZ; 5000 Szolnok, Dr. Sebestyén Gyula u. 5. című épületének energetikai felújítására.”
bontás – Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 850 HRSZ 2711 Tápiószentmárton, Ady E. u. 35. Borostyán Otthon épületeinek energetikai felújítására.”
bontás – a „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 2222 HRSZ 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 147. Napraforgó Speciális Otthon épületeinek energetikai felújítására.”
bontás – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megyei Kirendeltségek épületeinek energetikai felújítására.”
AF – Vállalkozási szerződés a „FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00053 azonosító számú projekt keretében az FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium épületeinek energetikai felújítására
AF – „Vállalkozási szerződés a „Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00071. azonosító számú projekt keretében a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 4137 HRSZ, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. szám alatti épületeinek energetikai felújítására.”
AF – Békés MRFK
AF – „„Vállalkozási szerződés a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00094. azonosító számú projekt keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 769/7 HRSZ; 5000 Szolnok, Dr. Sebestyén Gyula u. 5. című épületének energetikai felújítására.”
AF – „„Vállalkozási szerződés a „Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00071. azonosító számú projekt keretében a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 4137 HRSZ, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. szám alatti épületeinek energetikai felújítására.”
AF mód – „Vállalkozási szerződés a „1121 Budapest, Művész út 5-7. – Művész Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 azonosító számú projekt keretében az OMSZI Nonprofit Kft. Művész út 5-7. szám alatti épületének energetikai felújítására.”
Kiegtáj – „Vállalkozási szerződés a „1121 Budapest, Művész út 5-7. – Művész Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 azonosító számú projekt keretében az OMSZI Nonprofit Kft. Művész út 5-7. szám alatti épületének energetikai felújítására.”
Kiegtáj – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megyei Kirendeltségek épületeinek energetikai felújítására.”
AF – „Vállalkozási szerződés a „1121 Budapest, Művész út 5-7. – Művész Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 azonosító számú projekt keretében az OMSZI Nonprofit Kft. Művész út 5-7. szám alatti épületének energetikai felújítására.”
Af mód – Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 850 HRSZ 2711 Tápiószentmárton, Ady E. u. 35. Borostyán Otthon épületeinek energetikai felújítására
Af mód – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 2222 HRSZ 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 147. Napraforgó Speciális Otthon épületeinek energetikai felújítására.”
Af mód – Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megyei Kirendeltségek épületeinek energetikai felújítására
Af mód – a „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 893 HRSZ 2170 Aszód, Baross tér 2. EMMI Aszódi Javítóintézet épületének energetikai felújítására.”
AF mód – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Fővárosi Kirendeltségek épületeinek energetikai felújítására.”
a „Vállalkozási szerződés az „Ügyészségi épületek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00005 azonosító számú projekt keretében a Legfőbb Ügyészség Szugló utca 14. szám alatti épületének energetikai felújítására.”
„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Fővárosi Kirendeltségek épületeinek energetikai felújítására.”
„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 893 HRSZ 2170 Aszód, Baross tér 2. EMMI Aszódi Javítóintézet épületének energetikai felújítására.”
„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megyei Kirendeltségek épületeinek energetikai felújítására.”
„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 2222 HRSZ 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 147. Napraforgó Speciális Otthon épületeinek energetikai felújítására.”
„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Pest Megye 850 HRSZ 2711 Tápiószentmárton, Ady E. u. 35. Borostyán Otthon épületeinek energetikai felújítására.”
AF – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Csongrád Megyei Kirendeltségek épületeinek energetikai felújítására.
AF mód – Vállalkozási szerződés a „Békés megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00028 azonosító számú projekt keretében a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium épületének energetikai fejlesztésére”
Bontási – Vállalkozási szerződés a „Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00077 azonosító számú projekt keretében a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi Szt. László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola épületének energetikai korszerűsítésére”
Vállalkozási szerződés az „Ügyészségi épületek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00005 azonosító számú projekt keretében a Legfőbb Ügyészség Szugló utca 14. szám alatti épületének energetikai felújítására.”
bontás – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Megye 9478/8 HRSZ., 5000 Szolnok, Gyermekváros u. 1. című épületének energetikai felújítására”
AF – KLIK Békés
Bontási jkv – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Jász-Nagykun-Szolnok megyei épületeinek energetikai felújítására, Kiskunhegyes-Kisújszállás”
mód – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Fejér megyei épületeinek energetikai felújítására, Aranypuszta és Mezőszilas”
kiegtáj – Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Fejér megyei épületeinek energetikai felújítására, Aranypuszta és Mezőszilas”
AF – „1121 Budapest, Művész út 5-7. – Művész Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 azonosító számú projekt keretében az OMSZI Nonprofit Kft. Művész út 5-7. szám alatti épületének energetikai felújítására.”
AF – “Vállalkozási szerződés a „Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00061 azonosító számú projekt keretében a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium épületének energetikai korszerűsítésére”
AF mód II. táj – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Fejér megyei épületeinek energetikai felújítására, Aranypuszta és Mezőszilas”
AF – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Megye 9478/8 HRSZ., 5000 Szolnok, Gyermekváros u. 1. című épületének energetikai felújítására”
AF – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Jász-Nagykun-Szolnok megyei épületeinek energetikai felújítására, Kiskunhegyes-Kisújszállás”
Bontási jkv – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Győr-Moson-Sopron megyei épületeinek energetikai felújítására, Sopron és Győr”
Bontási jkv – „Vállalkozási szerződés a „Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00066 azonosító számú projekt keretében a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnázium épületének energetikai felújítására”
Bontási jkv – „Vállalkozási szerződés a „Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00068 azonosító számú projekt keretében a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium épületének energetikai korszerűsítésére”
AF – „Vállalkozási szerződés a „Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00077 azonosító számú projekt keretében a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi Szt. László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola épületének energetikai korszerűsítésére”
AF Mód – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Fejér megyei épületeinek energetikai felújítására, Aranypuszta és Mezőszilas”
Bontás – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Békés Megyei Kirendeltségek épületeinek energetikai felújítására.”
Bontás – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Heves Megyei Kirendeltségek épületeinek energetikai felújítására.”
Kiegtáj_„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Fejér megyei épületeinek energetikai felújítására, Aranypuszta és Mezőszilas”
Kiegtáj – „Vállalkozási szerződés az „Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00069 azonosító számú projekt keretében az Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma épületének energetikai korszerűsítésére”
AF mód – „Vállalkozási szerződés az „Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00069 azonosító számú projekt keretében az Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma épületének energetikai korszerűsítésére”
AF mód – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Győr-Moson-Sopron megyei épületeinek energetikai felújítására, Sopron és Győr”
Bontási jkv – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megye 4983/22 HRSZ., 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35. című épületének energetikai felújítására”
Bontási jkv – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megye 061/2 HRSZ., 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144. című épületének energetikai felújítására”
Bontási jkv – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megye 79 HRSZ., 8857 Bázakerettye, Virág u. 4. című épületének energetikai felújítására”
AF – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Fejér megyei épületeinek energetikai felújítására, Bicske”
AF – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Fejér megyei épületeinek energetikai felújítására, Aranypuszta és Mezőszilas”
AF Mód – Vállalkozási szerződés a „Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00066 azonosító számú projekt keretében a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnázium épületének energetikai felújítására”
Felhívott gt – Vállalkozási szerződés a „Nógrád megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00026 azonosító számú projekt keretében a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium épületének energetikai fejlesztésére”
Bontási jkv – “Vállalkozási szerződés a „Nógrád megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00026 azonosító számú projekt keretében a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium épületének energetikai fejlesztésére”
Kiegtáj. – Vállalkozási szerződés a „Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00068 azonosító számú projekt keretében a Győri Műszaki SzakképzésiCentrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium épületének energetikai korszerűsítésére”
AF MÓD – Vállalkozási szerződés a „Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00066 azonosító számú projekt keretében a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnázium épületének energetikai felújítására”
AF Mód – kiegtáj – Vállalkozási szerződés az „Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00069 azonosító számú projekt keretében az Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma épületének energetikai korszerűsítésére.”
AF – „Vállalkozási szerződés a „Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00068 azonosító számú projekt keretében a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium épületének energetikai korszerűsítésére”
AF – Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Győr-Moson-Sopron megyei épületeinek energetikai felújítására, Töltéstava–Pásztori–Jobaháza”
AF – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes Győr-Moson-Sopron megyei épületeinek energetikai felújítására, Sopron és Győr”
AF – „Vállalkozási szerződés az „Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00069 azonosító számú projekt keretében az Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma épületének energetikai korszerűsítésére”
„Vállalkozási szerződés a „Nógrád megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00026 azonosító számú projekt keretében a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium épületének energetikai fejlesztésére”
Bontás jkv – Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 350/5 HRSZ 3462 Borsodivánka, József Attila u. 1. című, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületének energetikai felújítására”
Bontási jkv – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 1802/1 HRSZ 3950 Sárospatak, József A. u. 10. című, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületének energetikai felújítására”
Bontási jkv – „Vállalkozási szerződés a „Heves megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00025 azonosító számú projekt keretében az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium „A” „B” „C” épületeinek energetikai felújítására”
„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megye 79 HRSZ., 8857 Bázakerettye, Virág u. 4. című épületének energetikai felújítására”
Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megye 061/2 HRSZ., 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144. című épületének energetikai felújítására”
„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megye 4983/22 HRSZ., 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35. című épületének energetikai felújítására”
„Vállalkozási szerződés a „Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00066 azonosító számú projekt keretében a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnázium épületének energetikai felújítására”
Bontási jkv – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 20701/2 HRSZ 3532 Miskolc, Károly u. 12. című, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületének energetikai felújítására”
„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Békés Megyei Kirendeltségek épületeinek energetikai felújítására.”
gt – Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Hajdú-Bihar Megye 16475/9 hrsz. 4031 Debrecen, Kishegyesi út 88. Debreceni Terápiás Ház épületének energetikai felújítására
gt – Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Hajdú-Bihar Megye 0165 HRSZ 4271 Mikepércs, Forrás tanya 42. Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon épületének energetikai felújítására
Bontási jkv – Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Hajdú-Bihar Megye 0165 HRSZ 4271 Mikepércs, Forrás tanya 42. Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon épületének energetikai felújítására
Bontási jkv – Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Hajdú-Bihar Megye 16475/9 hrsz. 4031 Debrecen, Kishegyesi út 88. Debreceni Terápiás Ház épületének energetikai felújítására.”
MÓD – Vállalkozási szerződés a „Heves megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00025 azonosító számú projekt keretében az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium „A” „B” „C” épületeinek energetikai felújítására
MÓD – Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 1802/1 HRSZ 3950 Sárospatak, József A. u. 10. című, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületének energetikai felújítására
MÓD – „Heves megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00025 azonosító számú projekt keretében az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium „A” „B” „C” épületeinek energetikai felújítására”
MÓD – Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 1802/1 HRSZ 3950 Sárospatak, József A. u. 10. című, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületének energetikai felújítására
Bontási jkv. – Vállalkozási szerződés a „Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00067 azonosító számú projekt keretében a Gyulai Szakképzési Centrum Tisza Kálmán Szakképző Iskola és Kollégium épületének energetikai korszerűsítésére
Bontási jkv – „Vállalkozási szerződés a „Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00076 azonosító számú projekt keretében a 11643/33 hrsz. 6724 Szeged, Kodály tér 1. épületének energetikai felújítására.”
2. mód – „Vállalkozási szerződés a „Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00098 azonosító számú projekt keretében a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma épületének energetikai felújítására.”
MÓD – „Vállalkozási szerződés a „Heves megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00025 azonosító számú projekt keretében az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium „A” „B” „C” épületeinek energetikai felújítására”
Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 350/5 HRSZ 3462 Borsodivánka, József Attila u. 1. című, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületének energetikai felújítására.”
MÓD – „Vállalkozási szerződés a „Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00098 azonosító számú projekt keretében a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma épületének energetikai felújítására.”
MÓD – „Vállalkozási szerződés a „Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00093 azonosító számú projekt keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola épületének energetikai korszerűsítésére”
„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megye 8501/8 HRSZ 8000 Székesfehérvár, Tüzér utca 6. című igazgatási és szállás épületének energetikai felújítására”
„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megye 057/10 HRSZ 8074 Csókakő, Móri út 57. című szállás és foglalkoztató épületének energetikai felújítására”
„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 1802/1 HRSZ 3950 Sárospatak, József A. u. 10. című, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületének energetikai felújítására”
„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 20701/2 HRSZ 3532 Miskolc, Károly u. 12. című, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületének energetikai felújítására”
„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Hajdú-Bihar Megye 0165 HRSZ 4271 Mikepércs, Forrás tanya 42. Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon épületének energetikai felújítására.”
„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Hajdú-Bihar Megye 16475/9 hrsz. 4031 Debrecen, Kishegyesi út 88. Debreceni Terápiás Ház épületének energetikai felújítására.”
„Vállalkozási szerződés a „Jász-Nagykun-Szolnok megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00031 azonosító számú projekt keretében a Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium épületének energetikai fejlesztésére”
„Vállalkozási szerződés a „Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00076 azonosító számú projekt keretében a 11643/33 hrsz. 6724 Szeged, Kodály tér 1. épületének energetikai felújítására.”
„Vállalkozási szerződés a „Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00067 azonosító számú projekt keretében a Gyulai Szakképzési Centrum Tisza Kálmán Szakképző Iskola és Kollégium épületének energetikai korszerűsítésére.”
„Heves megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00025 azonosító számú projekt keretében az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium „A” „B” „C” épületeinek energetikai felújítására”
„Vállalkozási szerződés a „Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00098 azonosító számú projekt keretében a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma épületének energetikai felújítására”
„Vállalkozási szerződés a „Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00093 azonosító számú projekt keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola épületének energetikai korszerűsítésére”
Bontási jegyzőkönyv_„Vállalkozási szerződés a „Széchenyi István Egyetem győri telephelyének energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2017-00110 azonosító számú projekt keretében a 10622/9 HRSZ 9026 Győr, Egyetem tér 1. (igazgatási épület) épületének energetikai felújítására.”
„Vállalkozási szerződés a „Széchenyi István Egyetem győri telephelyének energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2017-00110 azonosító számú projekt keretében a 10622/9 HRSZ 9026 Győr, Egyetem tér 1. (igazgatási épület) épületének energetikai felújítására.”
Bontás -„Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Békés Megye 6532/4 HRSZ 5630 Békés, Farkas Gyula u. 2. Időskorúak benntlakásos ellátása épületének energetikai felújítására.”
Bontás – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Csongrád Megye 1831 HRSZ 6726 Szeged, Torontál tér 1. Csongrád Megyei Vakok Otthona épületének energetikai felújítására.”
Bontás – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Csongrád Megye 126 HRSZ 6922 Óföldeák, Návay Lajos u. 2. Idősek Otthona épületének energetikai felújítására.”
Bontás – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Csongrád Megye 5764 HRSZ 6900 Makó, Batthyány u. 23. Maros Menti Szociális Intézmény épületének energetikai felújítására.”
MÓD – ,„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Békés Megye 6532/4 HRSZ 5630 Békés, Farkas Gyula u. 2. Időskorúak benntlakásos ellátása épületének energetikai felújítására”
MÓD – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Csongrád Megye 1831 HRSZ 6726 Szeged, Torontál tér 1. Csongrád Megyei Vakok Otthona épületének energetikai felújítására.”
MÓD – ,„Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Csongrád Megye 126 HRSZ 6922 Óföldeák, Návay Lajos u. 2. Idősek Otthona épületének energetikai felújítására.”
MÓD – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Csongrád Megye 5764 HRSZ 6900 Makó, Batthyány u. 23. Maros Menti Szociális Intézmény épületének energetikai felújítására.”
MÓD – „Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Békés Megye 6532/4 HRSZ 5630 Békés, Farkas Gyula u. 2. Időskorúak benntlakásos ellátása épületének energetikai felújítására.”
Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című KEHOP-5.2.2./16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Csongrád megye 1831 HRSZ 6726 Szeged, Torontál tér 1. Csongrád Megyei Vakok Otthona épületének energetikai felújítására
Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című KEHOP-5.2.2./16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Csongrád megye 5764 HRSZ 6900 Makó, Batthyány u. 23. Maros Menti Szociális Intézmény épületének energetikai felújítására
Vállalkozási szerződés a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című KEHOP-5.2.2./16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Csongrád megye 126 HRSZ 6922 Óföldeák, Návay Lajos u. 2. Idősek Otthona épületének energetikai felújítására
Vállalkozási szerződés a “Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság épületeinek energetikai felújítása” című , KEHOP-5.2.2./16-2016-00021 azonosító számú projekt keretében a Békés Megye 6532/4 HRSZ 5630 Békés, Farkas Gyula u. 2. Időskorúak bentlakásos ellátása épületének energetikai felújítására
2017.02.17