„Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2019. évi támogatása”

A pályázat kódja: FV-II-19

A Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. nyílt pályázatot hirdet a Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására annak érdekében, hogy az oktatásban a rendelkezésükre álló eszközökkel a fogyasztóvédelmet széles társadalmi alapokra helyezzék, kialakítsák, erősítsék és terjesszék az általános- és középiskolások körében a tudatos fogyasztói magatartást.

A pályázat célja

A pályázat célja a fogyasztói tudatosság növelésére irányuló tevékenységet folytató egyesületek támogatása, annak érdekében, hogy fogyasztóvédelmi programokat valósítsanak meg az ITM Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola pályázatán nyert, vagy arra pályázó iskolákkal együtt, elősegítve egyúttal a fogyasztóvédelemmel foglalkozó civil szervezetek körének bővítését és a helyi egyesületek támogatása révén a helyi közösségek megerősítését.
A pályázat az egyesületek alábbi programok szervezésére irányuló tevékenységének támogatását célozza:

  1. innovatív módszerek bevezetése a fogyasztói tudatosságra nevelésben, gyakorlati fogyasztóvédelmi esetek végig vezetése, esettanulmányok
  2. fogyasztóbarát vállalkozási szemlélet és fogyasztóvédelmi ismeretek gyakorlati bemutatása, ideértve nagyvállalatok és helyben működő kisebb vállalkozások látogatását is
  3. együttműködés legalább két másik, a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet elnyert, vagy arra pályázó iskolával (a címet elnyert intézmények nevét az útmutató 2. sz. melléklete tartalmazza), amely közös, fogyasztóvédelmi területeket magában foglaló programok megvalósítását jelenti
  4. a diákok fogyasztói tudatosságra nevelése érdekében vetélkedők, iskolán belüli pályázatok szervezése
  5. a diákok fogyasztói tudatosságra nevelése érdekében célzott tanórák szervezése
  6. az oktatási tevékenységhez háttéranyagok és kiadványok készítése
  7. az oktatási tematika összeállítása során az e-kereskedelemmel összefüggő fogyasztóvédelmi témakör kiemelt kezelése


A pályázó a fentieken kívül más, fogyasztói tudatossággal összefüggő tevékenységet is megvalósíthat az iskola diákjai számára.
A pályázat a fenti programokra együttesen és külön az egyes programokra is benyújtható.

A pályázók köre:

Jelen pályázati felhívás keretében azok a magyarországi és határon túli székhelyű, regionális, illetve helyi egyesületek vehetnek részt, amelyeknek célja a fogyasztók érdekeinek védelme, alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
Amennyiben olyan magyarországi vagy határon túli székhelyű egyesület nyújt be pályázatot, amelynek alapszabályában nem szerepel fogyasztóvédelmi tevékenység a céljai között, úgy a pályázónak a pályázat beadásakor nyilatkoznia kell arról, hogy működése során fogyasztói tudatosság növelését célzó tevékenységet is végez

A rendelkezésre álló keretösszeg:

22 717 000 Ft., azaz azaz huszonkettőmillió-hétszáztizenhétezer forint.

Támogatási időszak:

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2019. június 1. és 2020. május 31. közé eső időszak.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelynek postai feladási dátuma legkésőbb 2019. szeptember 30.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2019. december

Pályázattal kapcsolatos további információk:

Telefonszám: (06-70) 905-8424
hétfő-csütörtök: 8:00-16:00; péntek: 8:00-14:00
E-mail: szakmai kérdések esetén: fv@nfsi.hu

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: