„Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2018. évi támogatása”

A pályázat kódja: FV-II-18

Döntés a „Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2018. évi támogatása" (FV-II-18) tárgyában kiírt pályázati kategóriában

Örömmel értesítjük a Tisztelt Pályázókat, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium meghozta döntését a „Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2018. évi támogatása" tárgyában kiírt (FV-II-18 azonosítószámú) pályázati kategóriában..

A beérkezett 17 darab érvényes pályázatból az Innovációs és Technológiai Minisztérium 12 darab pályázatot részesített támogatásban, összesen 28 717 000,- Ft értékben.

A támogatási döntésről, a szerződéskötés feltételeiről és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejéről, módjáról a pályázat kezelő szerve, az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. értesítést küld minden pályázónak. A nyertes pályázóknak programjuk megvalósításához eredményes munkát kívánunk!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM:

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. nyílt pályázatot hirdet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására annak érdekében, hogy az oktatásban a rendelkezésükre álló eszközökkel a fogyasztóvédelmet széles társadalmi alapokra helyezzék, kialakítsák, erősítsék és terjesszék az általános- és középiskolások körében a tudatos fogyasztói magatartást.

A pályázat célja

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek arra irányuló tevékenységének támogatása, hogy a helyi, megyei kapcsolatokat és közösséget erősítve a működési területükön az NFM által kiírt „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet elnyert, vagy a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címre pályázó iskolákkal való szoros együttműködésben az iskola diákjai számára az alábbi programokat szervezzék:

  • fogyasztóvédelmi vetélkedő
  • fogyasztóvédelmi oktatás diákok számára
  • fogyasztóbarát vállalkozási szemlélet és fogyasztóvédelmi ismeretek gyakorlati bemutatása érdekében nagyvállalatok, helyben működő kisebb vállalkozások látogatása


A pályázat fenti programokra együttesen és külön az egyes programokra is benyújtható.

A pályázók köre:

Jelen pályázati felhívás keretében azok a magyarországi és határon túli székhelyű egyesületek vehetnek részt, amelyeknek célja a fogyasztók érdekeinek védelme, alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, valamint ilyen egyesületek szövetségei. A pályázó a pályázat beadásakor nyilatkozik arról, hogy működése során fogyasztói tudatosság növelését célzó tevékenységet végez, amennyiben alapszabályában nem szerepel fogyasztóvédelmi tevékenység céljai között.

A rendelkezésre álló keretösszeg:

28 717 000 Ft., azaz huszonnyolcmillió-hétszáztizenhétezer forint.,

Támogatási időszak:

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2018. június 1. és 2019. május 31. közé eső időszak.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 21. 00:00

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet legkésőbb 2018. március 21. napján postára adtak.

Pályázattal kapcsolatos további információk:

Telefonszám: (06-70) 905-8424
hétfő-csütörtök: 8:00-16:00; péntek: 8:00-14:00
E-mail: szakmai kérdések esetén: fv@nfsi.hu

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: