„Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2018. évi támogatása”

A pályázat kódja: FV-I-18

Döntés a „Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2018. évi támogatása" (FV-I-18) tárgyában kiírt pályázati kategóriában

Örömmel értesítjük a Tisztelt Pályázókat, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium meghozta döntését a „Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2018. évi támogatása" tárgyában kiírt (FV-I-18 azonosítószámú) pályázati kategóriában.

A beérkezett 23 darab érvényes pályázatból a Innovációs és Technológiai Minisztérium 16 darab pályázatot részesített támogatásban, összesen 49 000 000,- Ft értékben.

A támogatási döntésről, a szerződéskötés feltételeiről és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejéről, módjáról a pályázat kezelő szerve, az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. értesítést küld minden pályázónak. A nyertes pályázóknak programjuk megvalósításához eredményes munkát kívánunk!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45. § (3) bekezdése értelmében „az állam a mindenkori éves költségvetésről szóló törvényben gondoskodik a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatásáról”. A fogyasztóvédelmi civil szervezetek támogatása minden évben, így az idén is a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírásra kerülő pályázati forrás útján történik.

A pályázat célja

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel a fogyasztóvédelmet széles társadalmi alapokra helyezzék, kialakítsák és erősítsék a tudatos fogyasztói magatartást a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 45. §-ában foglalt feladatokkal összhangban.

A pályázati kategóriák:

 • „A” kategória: Közérdekű keresetindítás
 • „B” kategória: Fogyasztóvédelmi problémafeltárás közvélemény kutatás által
 • „C” kategória: Fogyasztóvédelmi Témahét szervezése
 • „D” kategória: Fogyasztói tudatosság növelését elősegítő programok megvalósítása


A pályázók köre:

Jelen pályázati felhívás keretében azok az egyesületek vehetnek részt, amelyeknek alapszabályaiban meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme, alapszabályaiknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, valamint ilyen egyesületek szövetségei.

A rendelkezésre álló keretösszeg:

49 000 000 Ft., azaz negyvenkilencmillió forint.

Támogatási időszak:

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2018. június 1. és 2019. május 31. közé eső időszak.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 21. 00:00

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet legkésőbb 2018. március 21. napján postára adtak.

Pályázattal kapcsolatos további információk:

Telefonszám: (06-70) 905-8424
hétfő-csütörtök: 8:00-16:00; péntek: 8:00-14:00
E-mail: szakmai kérdések esetén: fv@nfsi.hu

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

  • Pályázati felhívás
   Letöltés
  • Pályázati útmutató
   Letöltés
  • "A" kategória: költségvetés részletes tervezése:
   Letöltés
  • "A" kategória: Pályázati adatlap
   Letöltés
  • "B" kategória: költségvetés részletes tervezése:
   Letöltés
  • "B" kategória: Pályázati adatlap
   Letöltés
  • "C" kategória: költségvetés részletes tervezése:
   Letöltés
  • "C" kategória: Pályázati adatlap
   Letöltés
  • "D" kategória: költségvetés részletes tervezése:
   Letöltés
  • "D" kategória: Pályázati adatlap
   Letöltés